Got My Cursor @ 123Cursors.com
Mrs. Ally: 我回来了 =) 10个月~

follow me

2009年9月9日星期三

我回来了 =) 10个月~

电脑修理好了~ 蛮开心的 ~
这3天,拜1至拜3 .
老爸回来了~ 不过今天上回去了~
爸说得空再回来~
这几天爸都去学校载我放学~
哈哈~ 爽到=D
开心的时间总是很快过 .
没关系拉~ 还有机会的~ =)
今天2009年9月9号~
祝情侣们长长久久哦^^
我跟老公也要长久=D
2009/09/12 是我跟老公10个月了哦~
好开心~
跟他说要买蛋糕庆祝~ 他就说要一年才有纪念价值~
气到~没关系~
拜六就去买蛋糕 =)
哈哈~ 拜6希望我能出去~

------------------------------------------------------

-赖淑群爱施明邦一辈子-

没有评论:

发表评论