Got My Cursor @ 123Cursors.com
Mrs. Ally: 等待加期待 .

follow me

2009年10月7日星期三

等待加期待 .


很快的~ 我们就要11个月了~ 耶~
这11个月的时间过得很快~ 可能是因为有你吧 =))

昨天和今天晶都没去读书~
还得我一个人在班上傻傻的坐着~
真的孤单 . . .my bii ling ~ 表担心~ 我会陪你的~ 不要伤心了~
11月12日 可能去PD . 以为是我跟老公在一起一年=]
11月20&21&22 可能会跟老公&晶&晶仔 去玩~~


开心~ 期待..
----------------------------------------
没东西写...

没有评论:

发表评论