Got My Cursor @ 123Cursors.com
Mrs. Ally: 7月2号到了~

follow me

2009年7月2日星期四

7月2号到了~

i like tis pic ~
今天就是老公生日啦~
下午问了外婆, 外婆给我去马口了~
可以陪到宝贝了~
哈哈~ 超开心的~
等下就要出去了噜~
哈哈~ 老公说要去唱k~
不懂有没有~
想跟老公去拍大头贴的~ 不懂kiara那里还有没有~
好期待~
今天跟老公在一起有7个月20天了~
哈哈~ 刚好是7 2 .. 老公的生日~
哈哈~ 开心开心~
我的生日还有好远~
明天就是jing的生日了~
今天要等12点信息给他噜~
昨晚10点多就睡了~
哪里知道11点多老公就信息来吵到我起身了~
哈哈~ 好才我不是猪哦~ :D
要去准备了~
等下就要出去了~ :]
哈哈~ 嗒嗒~
---------------------------------------------------------------------------------

没有评论:

发表评论